چه شگفتی نگاه کردن سنگ شکن است

بيت /چه شگفتی نگاه کردن سنگ شکن است

Top